Vier trends die investeren in een duurzaam bedrijfspand interessant maken

DGA Kantoor trends duurzaambedrijspand

Simone Mensink Tietema werkt als Rayondirecteur MKB bij de ING in Utrecht. Voor DGA Kantoor vertelt ze in deze nieuwsflits de vier trends die investeren in een duurzaam bedrijfspand juist nu interessant en rendabel kunnen maken.

Verschuiving van de markt

“ING ziet vier opvallende trends in de markt die goed te combineren zijn in de aanschaf van een duurzaam bedrijfspand.”

Trend 1: Ondernemers worstelen met pensioenopbouw

Wij zien dat veel van onze klanten worstelen met vermogensopbouw in eigen beheer. Enerzijds omdat sparen een zeer beperkt rendement oplevert, anderzijds omdat er de afgelopen jaren verschillende verzekeringsvoorbeelden zijn geweest waarbij de opbouw lager uitviel dan was verwacht. Investeren in een duurzaam bedrijfspand kan een alternatief zijn vanwege het beoogde stabiele rendement en waardevastheid.

Trend 2: Investering in onroerend goed levert niet meer dezelfde vanzelfsprekende waardevermeerdering op

In het verlengde daarvan hebben sommige ondernemers enkele jaren geleden een bedrijfspand gekocht met de gedachte dat een investering in onroerend goed altijd meerwaarde oplevert. Helaas heeft de markt de afgelopen jaren laten weten dat er ook een andere wind kan waaien. Een duurzaam bedrijfspand heeft daarentegen waarschijnlijk een betere kans op waardebehoud en exploitatiemogelijkheid.

Trend 3: Duurzaam karakter is de trend

De consument vraagt zich af of jouw onderneming wel een maatschappelijk verantwoorde rol op zich neemt. Meer en meer organisaties hebben een MVO-katern in hun jaarverslag opgenomen en klanten kiezen in toenemende mate producten/diensten die duurzaam zijn gemaakt of worden geleverd. Een duurzaam bedrijfspand kan dus ook worden ingezet als marketingtool.

Trend 4: Kosten besparen

In een duurzaam bedrijfspand is het mogelijk gebruik te maken van allerlei innovatieve oplossingen voor efficiënt energiegebruik en daarmee kosten te besparen.

Volg de trends en investeer in een duurzaam bedrijfspand.

Combineer de vier trends en je komt uit op investering in een duurzaam bedrijfspand, daar haal je veel voordelen uit.

Let wel; Beleggen in Onroerend goed brengt ook risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Heeft u onze voorgaande updates gemist? Frank van der Velde schreef in november de update ‘Investeer verstandig! Koop een duurzaam bedrijfspand’ en in december schreef hij de update ‘Een appel voor de dorst en een appeltaart voor de kinderen’.