Groenbanken popelen om in u te investeren

Groenbanken

Voorwaarden voor een groenverklaring op een rij

Kay van der Kooi, Senior Accountmanager bij ING Groenbank vertelt voor DGA Kantoor in deze nieuwsflits aan welke eisen een bedrijfspand moet voldoen om in aanmerking te komen voor groenfinanciering.

Om voor een verklaring op een duurzaam bedrijfspand in aanmerking te komen, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De criteria voor nieuwbouw en renovatie op een rij.

Groeneisen voor een nieuwbouw bedrijfspand

 1. Het nieuwbouwproject moet 30% betere energieprestaties leveren dan het bouwbesluit voorschrijft.
 2. Het ontwerp moet aandacht hebben voor vervuilende bronnen, waaronder eigen effectieve afzuiging van printer/ kopieermachine ruimtes en/of rookruimtes.
 3. Het ontwerp moet installatietechnisch en bouwkundig flexibel zijn, onder andere waar het gaat om installaties, verwarmingsketels, binnenwanden, draagconstructies en potentie voor functionele aanpassingen.
 4. Er moet sprake zijn van een gesloten grondbalans, dit kan worden onderbouwd met een berekening van grondstromen bij de bouw (wat wordt afgegraven/aangevuld en wat gebeurt er met een tekort of overschot aan grond).
 5. In het ontwerp wordt uitsluitend duurzaam geproduceerd hout toegepast (met FSC of TPAC certificering).
 6. In het ontwerp zijn waterbesparende maatregelen opgenomen voor toiletten, kranen en eventueel douches.
 7. Voor het ontwerp is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het rioleringsstelsel.
 8. Bij het ontwerp, bouw en realisatie wordt ruchtbaarheid gegeven aan het duurzame karakter, bijvoorbeeld door persuitingen, kennisoverdracht, brochuers en/of rondleidingen.

Groeneisen voor duurzame renovatie

 1. De energie-index moet minimaal 0,6 keer tot 1,80 maal lager zijn dan vóór de renovatie, de hoogte van mogelijke financiering hangt hiermee samen.
 2. Al het bij de renovatie gebruikte hout moet hergebruikt zijn of op duurzame wijze geproduceerd zijn (met FSC of TPAC certificering).
 3. De renovatie maakt maximaal gebruik van aanwezige constructies en materialen door zo weinig mogelijk te slopen en waar mogelijk materialen te hergebruiken.
 4. Wanneer binnenwanden, plafonds en installaties worden vervangen moet een flexibel ontwerp aanwezig zijn.
 5. In het ontwerp zijn waterbesparende maatregelen opgenomen voor toiletten, kranen en eventueel douches.
 6. Bij het ontwerp, bouw en realisatie wordt ruchtbaarheid gegeven aan het duurzame karakter, bijvoorbeeld door persuitingen, kennisoverdracht, brochuers en/of rondleidingen.
 7. Geluidwerende eigenschappen van de gevel van het pand moeten voldoen aan de nieuwbouweisen voor bescherming tegen geluid van buiten, conform het bouwbesluit.
 8. De verse luchttoevoer moet minimaal overeenkomen met de nieuwbouw-eisen, conform het bouwbesluit.
 9. Daglichttoetreding moet voldoen aan de nieuwbouweisen ten aanzien van equivalente daglichtoppervlakte, conform het bouwbesluit.

Aan de bovenstaande eisen kan worden voldaan door offertes, accreditatie van uw aannemer en certificeringen die worden meegenomen in de bouwadministratie. ING Groenbank ontzorgt en voert te gehele aanvraag uit, op basis van de door u en/of uw aannemer aangeleverde documentatie. Stap wel tijdig in het aanvraagtraject voor uw groenverklaring; wanneer de sloop al is begonnen of de eerste laag beton gelegd, bent u vaak te laat.