Nieuws - DGA Kantoor

DGA, stort niet in een pensioenkrater

Spraken we eerder van een pensioengat voor werknemers, tegenwoordig hebben we het over een latente pensioenkrater voor ondernemers. Cees Schippers DGA van BRON Architectuur kan er als hardwerkende pensioengerechtigde over meepraten. Lees waarom hij nog steeds werkt en hoe Robbert Jan Sabel DGA van Sabel Communicatie zocht naar een alternatief voor een pensioen in eigen beheer en dat ook gevonden heeft.

Lees het dubbelinterview

Bijeenkomst vermogen duurzaam onderbouwd

Investeren in een duurzaam bedrijfspand levert veel comfort en geldbesparing op korte termijn en een mooi pensioen op lange termijn. Wil je weten hoe dit principe precies in elkaar steekt? Op dinsdag 21 april organiseert Frank van der Velde van DGA Kantoor in samenwerking met Simone Mensink-Tietema (ING) en Michiel Bod (BDO) een rondetafelgesprek met als thema ‘Vermogen Duurzaam Onderbouwd’.

Met de bijeenkomst hebben we tot doel jou als ondernemer of DGA, volledig op de hoogte te brengen van de (financiële) mogelijkheden en voordelen van een investering in een duurzaam bedrijfspand voor eigen gebruik. De bijeenkomst vindt plaats in besloten kring. Zo kunnen we persoonlijke vragen uitgebreid behandelen krijg je een helder beeld van de mogelijkheden die er wellicht zijn in jouw specifieke geval.

Vraagstukken die hoe dan ook beantwoord worden:

  • Welke duurzame middelen kan ik inzetten voor investering in een duurzaam bedrijfspand?
  • Welk traject moet ik bewandelen voor een duurzaam bedrijfspand?
  • Welke fiscale regelingen zijn er en welke rendement kan ik daarmee behalen?
  • Aan welke eisen moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel?
  • Hoe kan ik een groenverklaring aanvragen?
  • Hoe kijkt de bank naar een duurzame financieringsaanvraag?

We hebben ruimte voor maximaal 15 aanwezigen. De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 18.30 uur. Meld je nu aan! Dan verwachten we jou 21 april aan de Ptolemaeuslaan 54 in Utrecht.

Mail Frank!

Wil je een bijeenkomt bijwonen, maar komt deze datum je niet uit? Schrijf je dan alvast in voor de volgende meeting. De datum en locatie hiervan volgen nog.

Wees geen dief van je eigen portemonnee

DGA Kantoor Sustainable

“Een niet-duurzaam bedrijfspand is misschien wel te vergelijken met een auto die je wilt verkopen maar waar een deukje of een buts in zit. Meestal worden de herstelkosten afgetrokken van de verkoopprijs en dus betaal je alsnog volledig voor de optimalisatie, alleen nu voor een ander. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je met deze kennis niets doet”, zegt Victor Pastoor, business development manager sustainable buildings bij Grontmij, stellig.

In een auto met airco rijd je lekkerder

In de volle zon rijd je lekkerder van A naar B met een airco die je kunt instellen naar persoonlijke voorkeur. Zo zit dat ook bij het gebruik van een bedrijfspand. Wanneer het binnenklimaat optimaal is werk je comfortabeler. “Dit blijkt een positief effect te hebben op de arbeidsproductiviteit”, vertelt Victor. “Met name de temperatuur, het vochtgehalte en CO2-concentratie lijken in verhouding te staan met de alledaagse prestaties van medewerkers. Het maakt investeren in een duurzaam bedrijfspand vanaf de korte termijn erg aantrekkelijk: je bespaart direct op energiekosten en verhoogt de arbeidsproductiviteit.”

Een auto zonder krassen verkoopt beter

Een puntgave auto levert bij verkoop meer geld op. Dat weet iedereen. Zo werkt dat ook bij vastgoed. “Een verwaarloosd bedrijfspand waar al twintig jaar niets aan is gedaan verkoopt moeilijk of tegen een lagere verkoopwaarde. Blijf je het bedrijfspand actief verduurzamen en marktconform optimaliseren, dan zal het beter renderen en levert het na jouw actieve werkleven meer op. Dit kan zijn door het pand te verkopen of het op maat en eventueel in gedeeltes te verhuren.”

Je hoeft er geen verstand van te hebben

Je hoeft geen verstand te hebben van auto’s om te weten dat de kras je geld gaat kosten. Zo hoef je ook geen verstand te hebben van een duurzaam bedrijfspand om er rendement uit te halen. Specialisten adviseren je over regelingen zoals de MIA en Groenfondsen. “Zij denken daarbij ook na over Our Common Future. Want de keuzes die jij vandaag voor jouw bedrijfspand maakt hoeven die van anderen in de toekomst niet te belemmeren. Zo behoudt het pand zijn waarde en zijn de investeringen die je vandaag doet nu al goed voor het werkcomfort van jouw werknemers en geldbesparing vanaf de korte termijn.”

Wie slim is, denkt nu na over een ander pensioen in eigen beheer

DGA Kantoor Pensioenkrater

De opbouw van uw toekomstige vermogen ligt door gewijzigde fiscale omstandigheden verder weg dan u denkt. Een professional helpt u met een ander pensioen in eigen beheer en de succesfactor komt uit onverwachte hoek. Perfect voor de DGA!

Investeer in een duurzaam bedrijfspand

Een hoog rendement met een laag risico om vermogen op te bouwen. Daar bent u naar op zoek. Dit en nog veel meer voordelen zijn te vinden bij een investering in een zeer duurzaam bedrijfspand. En met duurzaam bedoelen we in dit geval niet alleen op korte termijn milieubewust, het gaat veel verder dan dat: zoals nu al goed nadenken over waardevastheid op de lange termijn.

Nadenken over de toekomst

Nu nadenken over nu heeft op lange termijn weinig zin. Natuurlijk kunt u nu een pand huren waar het bedrijf in past, maar met integrale visie van een professional investeert u in een eigen, zeer duurzaam pand waarbij nu al wordt nagedacht over het toekomstig gebruik. Een duurzaam pand is daarnaast financieel en fiscaal aantrekkelijk op de korte termijn en de lange termijn: uw maakt zowel rendement uit het eigen gebruik als uit de duurzaamheid. Door uw bedrijfspand voor te bereiden op de toekomst en door jaarlijks af te lossen, kunt u straks uw bedrijfspand beter verkopen of verhuren aan anderen. Dat is nu goed nadenken over de toekomst.

Wees geen struisvogel

Voorkom een pensioenkrater door nu al bewust te zijn van de consequenties van het fiscale pensioen in eigen beheer. Met een investering in een zeer duurzaam bedrijfspand waarbij een professional u begeleidt, wordt op lange termijn duurzaamheid, courante huisvesting en vermogensopbouw integraal gecombineerd. U maakt optimaal gebruik van financiële en fiscale voordelen en werkt daardoor direct aan de opbouw van een mooie toekomst. Kortom: een hoog rendement met een laag risicoprofiel is mogelijk als u investeert in uw eigen, zeer duurzame huisvesting.

Groenbanken popelen om in u te investeren

Groenbanken

Voorwaarden voor een groenverklaring op een rij

Kay van der Kooi, Senior Accountmanager bij ING Groenbank vertelt voor DGA Kantoor in deze nieuwsflits aan welke eisen een bedrijfspand moet voldoen om in aanmerking te komen voor groenfinanciering.

Om voor een verklaring op een duurzaam bedrijfspand in aanmerking te komen, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De criteria voor nieuwbouw en renovatie op een rij.

Groeneisen voor een nieuwbouw bedrijfspand

 1. Het nieuwbouwproject moet 30% betere energieprestaties leveren dan het bouwbesluit voorschrijft.
 2. Het ontwerp moet aandacht hebben voor vervuilende bronnen, waaronder eigen effectieve afzuiging van printer/ kopieermachine ruimtes en/of rookruimtes.
 3. Het ontwerp moet installatietechnisch en bouwkundig flexibel zijn, onder andere waar het gaat om installaties, verwarmingsketels, binnenwanden, draagconstructies en potentie voor functionele aanpassingen.
 4. Er moet sprake zijn van een gesloten grondbalans, dit kan worden onderbouwd met een berekening van grondstromen bij de bouw (wat wordt afgegraven/aangevuld en wat gebeurt er met een tekort of overschot aan grond).
 5. In het ontwerp wordt uitsluitend duurzaam geproduceerd hout toegepast (met FSC of TPAC certificering).
 6. In het ontwerp zijn waterbesparende maatregelen opgenomen voor toiletten, kranen en eventueel douches.
 7. Voor het ontwerp is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het rioleringsstelsel.
 8. Bij het ontwerp, bouw en realisatie wordt ruchtbaarheid gegeven aan het duurzame karakter, bijvoorbeeld door persuitingen, kennisoverdracht, brochuers en/of rondleidingen.

Groeneisen voor duurzame renovatie

 1. De energie-index moet minimaal 0,6 keer tot 1,80 maal lager zijn dan vóór de renovatie, de hoogte van mogelijke financiering hangt hiermee samen.
 2. Al het bij de renovatie gebruikte hout moet hergebruikt zijn of op duurzame wijze geproduceerd zijn (met FSC of TPAC certificering).
 3. De renovatie maakt maximaal gebruik van aanwezige constructies en materialen door zo weinig mogelijk te slopen en waar mogelijk materialen te hergebruiken.
 4. Wanneer binnenwanden, plafonds en installaties worden vervangen moet een flexibel ontwerp aanwezig zijn.
 5. In het ontwerp zijn waterbesparende maatregelen opgenomen voor toiletten, kranen en eventueel douches.
 6. Bij het ontwerp, bouw en realisatie wordt ruchtbaarheid gegeven aan het duurzame karakter, bijvoorbeeld door persuitingen, kennisoverdracht, brochuers en/of rondleidingen.
 7. Geluidwerende eigenschappen van de gevel van het pand moeten voldoen aan de nieuwbouweisen voor bescherming tegen geluid van buiten, conform het bouwbesluit.
 8. De verse luchttoevoer moet minimaal overeenkomen met de nieuwbouw-eisen, conform het bouwbesluit.
 9. Daglichttoetreding moet voldoen aan de nieuwbouweisen ten aanzien van equivalente daglichtoppervlakte, conform het bouwbesluit.

Aan de bovenstaande eisen kan worden voldaan door offertes, accreditatie van uw aannemer en certificeringen die worden meegenomen in de bouwadministratie. ING Groenbank ontzorgt en voert te gehele aanvraag uit, op basis van de door u en/of uw aannemer aangeleverde documentatie. Stap wel tijdig in het aanvraagtraject voor uw groenverklaring; wanneer de sloop al is begonnen of de eerste laag beton gelegd, bent u vaak te laat.

Vier trends die investeren in een duurzaam bedrijfspand interessant maken

DGA Kantoor trends duurzaambedrijspand

Simone Mensink Tietema werkt als Rayondirecteur MKB bij de ING in Utrecht. Voor DGA Kantoor vertelt ze in deze nieuwsflits de vier trends die investeren in een duurzaam bedrijfspand juist nu interessant en rendabel kunnen maken.

Verschuiving van de markt

“ING ziet vier opvallende trends in de markt die goed te combineren zijn in de aanschaf van een duurzaam bedrijfspand.”

Trend 1: Ondernemers worstelen met pensioenopbouw

Wij zien dat veel van onze klanten worstelen met vermogensopbouw in eigen beheer. Enerzijds omdat sparen een zeer beperkt rendement oplevert, anderzijds omdat er de afgelopen jaren verschillende verzekeringsvoorbeelden zijn geweest waarbij de opbouw lager uitviel dan was verwacht. Investeren in een duurzaam bedrijfspand kan een alternatief zijn vanwege het beoogde stabiele rendement en waardevastheid.

Trend 2: Investering in onroerend goed levert niet meer dezelfde vanzelfsprekende waardevermeerdering op

In het verlengde daarvan hebben sommige ondernemers enkele jaren geleden een bedrijfspand gekocht met de gedachte dat een investering in onroerend goed altijd meerwaarde oplevert. Helaas heeft de markt de afgelopen jaren laten weten dat er ook een andere wind kan waaien. Een duurzaam bedrijfspand heeft daarentegen waarschijnlijk een betere kans op waardebehoud en exploitatiemogelijkheid.

Trend 3: Duurzaam karakter is de trend

De consument vraagt zich af of jouw onderneming wel een maatschappelijk verantwoorde rol op zich neemt. Meer en meer organisaties hebben een MVO-katern in hun jaarverslag opgenomen en klanten kiezen in toenemende mate producten/diensten die duurzaam zijn gemaakt of worden geleverd. Een duurzaam bedrijfspand kan dus ook worden ingezet als marketingtool.

Trend 4: Kosten besparen

In een duurzaam bedrijfspand is het mogelijk gebruik te maken van allerlei innovatieve oplossingen voor efficiënt energiegebruik en daarmee kosten te besparen.

Volg de trends en investeer in een duurzaam bedrijfspand.

Combineer de vier trends en je komt uit op investering in een duurzaam bedrijfspand, daar haal je veel voordelen uit.

Let wel; Beleggen in Onroerend goed brengt ook risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Heeft u onze voorgaande updates gemist? Frank van der Velde schreef in november de update ‘Investeer verstandig! Koop een duurzaam bedrijfspand’ en in december schreef hij de update ‘Een appel voor de dorst en een appeltaart voor de kinderen’.

Pensioenopbouw: oogst een appelboom

DGA Kantoor Pensioenopbouw

Neem controle over uw pensioenopbouw

Pensioenopbouw in eigen beheer is door nieuwe wetgeving en handhaving behoorlijk op zijn kop gezet. Een fiscale aftrekpost uit het verleden kan nu een molensteen om de nek van een ondernemer blijken als er feitelijk geen vermogen beschikbaar is om pensioen uit te keren. Indien er wel vermogen aanwezig is, is er door de huidige rentestand waarschijnlijk ook fiscaal een onderdekking en kunt u geen dividend meer uit keren. De praktijk leert dat vele ondernemers samen met u het verdere pensioen in eigen beheer hebben opgeschort. Accountants en fiscalisten zullen u deze opbouw niet meer snel adviseren en zoeken samen met u naar alternatieven.

U hebt natuurlijk de gebruikelijke keuzes om uw vermogen te vergroten: sparen, beleggen of afsluiten van lijfrenteverzekering. Maar er is nog een vierde keuze die de voorgaande overtreft: investeer in een duurzaam eigen bedrijfspand.

Historisch lage rente dus interessanter dan sparen

Met de historisch lage rente op dit moment is sparen nauwelijks interessant te noemen. Waar geld lenen juist des te interessanter is geworden. In combinatie met het investeren in een duurzaam bedrijfsmiddel en het deels groenfinancieren, scheelt het u op korte termijn veel geld: u bent in de regel minder geld kwijt dan aan maandelijkse huur. En u investeert op de lange termijn wat zorgt voor vermogen.

More in control dus tastbaarder dan beleggen

U heeft veel meer controle. U weet welk pand u koopt, u kent de fiscale en financiële voordelen, u bent op de hoogte van het rentepercentages en mocht u het pand toch verkopen dan heeft duurzaamheid de meeste kans op een meerwaarde. Beleggen blijft een gok. U heeft geen invloed over de koers van de beurs en het rendement van afgelopen jaar was in ieder geval te verwaarlozen.

Het bedrijfspand is uw bezit en dus meer flexibel dan lijfrente

Lijfrente komt pas vrij wanneer u op de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bent en bij overlijden zult u er een overlijdensrisicoverzekering bij moeten afsluiten om uw nabestaanden financiële zekerheid te geven. Uw duurzame bedrijfspand kunt u te allen tijde verkopen mocht u het vermogen vrij willen spelen en bij overleiden hebben uw nabestaanden er toegang toe.

Duurzaam bedrijfspand voor veel financieel voordeel

DGA Kantoor duurzaam bedrijfspand

De voordelen van een duurzaam bedrijfspand

Investeren in een duurzame kantoorruimte is als de aanschaf van een maatpak: het onderscheidt uw bedrijf en zit als gegoten. Maar het huren van een bedrijfspand heeft natuurlijk ook voordelen: zo groeit en krimpt u er ogenschijnlijk eenvoudiger in. Om tot een goede keuze te komen daarom vier pilaren om uw voorkeur op te baseren.

Fiscaal voordeel

Uw investering in een duurzaam gebouw wordt fiscaal gestimuleerd door de overheid met als uiteindelijk doel (bijna) energieneutraal bouwen in 2020. Voorbeelden zijn de Groenregeling, de EIA (energie-investeringsaftrek) en korting op de Groenhypotheek. Het gaat hier niet om subsidies maar om regelingen die worden verrekend via aangifte vennootschapsbelasting en flink financieel voordeel kunnen opleveren.

Flexibiliteit

De perceptie was al die jaren dat het huren van een bedrijfspand meer flexibiliteit oplevert dan koop. Echter, een gemiddeld huurcontract loopt vaak minimaal vijf jaar en wederverhuur van bestaande contracten is niet eenvoudig.

Pensioenopbouw

Op de lange termijn zorgt de investering in een duurzaam bedrijfspand voor vermogen. Met de nieuwe pensioenregeling voor opbouw in eigen beheer een alternatief of aanvulling om te overwegen.

Gevoelskwestie

Tot slot is er altijd nog het sentiment. Wanneer iets van uzelf is, bent u er trots op. Een gekocht nieuw of duurzaam gerenoveerd kantoor onderscheidt zich van andere bedrijven door de investeringen die u erin durft te doen. Vergelijk het met een huurhuis ten opzichte van een koopwoning: ziet uw voortuin en niet een stuk beter uit sinds die van u is?

Lees binnenkort:

Een duurzaam kantoorpand als basis voor uw pensioen.